Purchase conditions (NEW)

Vi følger forbruketilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett.


GENERELT

Kashmina er et aksjeselskap registrert i Brønnøysundregisteret (Org.nr. 911603802). Firmaet er merverdipliktig og alle priser er følgelig inkludert merverdiavgift. Under kan du lese om kjøps- og leveransevilkår. Disse vilkårene gjelder for alt salg, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom deg og oss.
Kontaktinformasjon: kundeservice@kashmina.no


VARER

Kashmina gjør sitt beste for å beskrive produktene, både med tanke på utseende, struktur, tykkelse og farger. Kashmina kan ikke garantere at det ikke vil kunne forekomme mindre avvik på produktets farge i forhold til hva du ser på din skjerm. Dette skyldes hovedsakelig ulike skjerminnstillinger og gjelder for all netthandel. Det skal sies at dette er sjelden et problem. Kashmina reserverer seg mot at ved teknisk feil vil det kunne skje at varer er utsolgt uten at det fremkommer i varebeholdningen. I slike tilfeller overføres penger tilbake til kunden. Kashmina har brukt lang tid på å finne samarbeidspartnere som leverer kvalitet i alle ledd og som står for etisk produksjon. Vi kjøper vår kashmirull i Indre Mongolia og farger opp denne i våre favorittfarger hos vår samarbeidsparter i Kina. I vår fabrikk omdannes videre vår design til produkter - som du kan kjøpe her i webshopen. Alle Kashminas produkter er i 100% ren kashmirull av aller ypperste kvalitet. Alle produkter fra Kashmina er selvsagt nyvasket, strøket og ubrukt.


PRISER

Priser er oppgitt i norske kroner (NOK) og inkluderer merverdiavgift, 25 %. Kashmina reserverer seg mot feil som kan oppstå i beskrivelser og oppgitt pris for produkter. Vi har fri frakt!! 


ANGRERETT

Angrerettloven gjelder ved forbrukerkjøp på nett. Vi har i tillegg utvidet din angrerett til hele 30 dager. Dvs du kan returnere ubrukt vare, sammen med vedlagte angrerettsskjema innen 30 dager og få penger tilbake. Returkostnader dekkes av forbruker.  Varen returneres i samme tilstand som den ble mottatt, sammen med kopi av kvittering. Kjøpssummen tilbakebetales straks varen er mottatt i retur, og bekreftet i ubrukt stand. Salgsvarer byttes ikke, med mindre det foreligger en avtale mellom deg og oss.


REKLAMASJON

Ved skader som åpenbart skyldes svikt fra Kashmina sin side, erstattes varen selvsagt.  Slik mangel eller skade må rapporteres til Kashmina via e-post, samt bildedokumentasjon, innenfor rimelig tid, senest syv (7) dager etter mottatt. Varen erstattes naturligvis med en ny, eller om ønsket får kunden tilbakebetalt beløpet. Dette vil skje innenfor 5 arbeidsdager etter rapport er mottatt. Kashmina er kun ansvarlig for tap av varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes kjøpers behandling av varen eller andre forhold utenfor selgers kontroll og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.


KUNDENS ANSVAR

Kunden må være over 18 år, eller ha samtykke fra en forestående, og er ansvarlig for betaling av de bestilte varer.


PERSONDATA

Alle persondata som oppgis ved kjøp anvendes kun av Kashmina og vil ikke videreformidles en tredje part.


KONFLIKTLØSING

Dersom det oppstår uenighet, skal partene forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøper kontakte Forbrukerrådet for mekling. www.forbrukerradet.no